15 settembre 2008

Australia

La gran parte dei siciliani sono arrivati in questo immenso continente nel ventennio 1950-70 e si sono insediati nei sobborghi delle grandi metropoli (oltre Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane), dove svolgono importanti attività commerciali e artigianali e taluno anche industriale, mentre i loro figli e nipoti mirano più in alto, ai vertici delle professioni liberali, delle istituzioni finanziarie e politiche del Paese. Assieme a lui, dopo qualche tempo, emigrarono la figlia Dina e il genero Pino Giammarinaro, che dopo qualche anno fecero ritorno in patria.

Nanà Rubicondo (ancora a Mazara) con il piccolo Michele Pinta. Si riconosce uno dei fratelli Piccitto


9/10/1967 - Coburg, Victoria

Antonietta De Gaetano Angelo (1921) - Pippo Angelo (1950)
Si trasferirono in Australia il 4/4/1966Pippo Angelo

Paolo Angelo (1948)

Combattè nel Vietnam, per il Reale Esercito Australiano che affiancò gli USA in quella terribile ed assurda guerra 

13 settembre 2008

Salvatore Bruno (poeta dialettale)


“La pasta à la carrittèra”


Lì Francìsi,anticamènti,crirènnu chì l’àgghia fussi vilènu
‘nnì la spirèru à niàtri e n’inchèru à tutti lu macasènu
lu Siciliànu pòviru si, ma spertu pi natùra
sì ricivì l’àgghia e si ‘nnì fici ‘nà cultùra.
Èranu tempi duri e tristi, dunni dì tuttu si patìa
c’èra misèria, suffirènzi e dì fami si murìa
e quànnu un ‘ggniòrnu si fici di la fami patruniàri
ùn pòviru carrittèri cunn’avìa dì chì manciàri
mischìnu sì truvà ‘ntà là cucìna à rastuliàri
dù pumaròra,‘nnà testa r’àgghia e si misi à cucinàri.
Spirimintò ùn piàttu sapurìtu ginuìnu e tùttu naturàli
chì di colpu addivintà in assolùtu lù piàttu regionàli.
Nasci accussì pì puru casu la pasta à la carrittèra
e ora tutta la genti pi manciàlla si metti ‘nfilèra.
Nun ci voli pròpriu nenti, cincu minùti pi priparàlla
lù tempu chì lu vùgghiu quaqquariànnu veni à galla
sì ‘ccì cala spaghètti ò Jolànda ‘rrìccia di un sulu latu
e ‘ssì,si voli lu toccu dì maìstru,lu maccarrùnì busiàtu.
Mentri s’aspètta e mi raccumànnu, la cuttùra
sghìddra, sghìddra, si pripàra la conza all’ura all’ura
si tàgghianu pumaròra‘rrussi,duri,è ‘ccù lu pizzitèddru
si spìcchia l’àgghia e ‘ssì pista ‘ntà lu murtarèddru
ògghiu e pecorìnu abbunnàtu,spezzi,sàli quàntu ’bbàsta
‘nà bèddra manàta di basiricò friscu e sì conza la pasta.
È accussì gustùsa, sapurìta, china di culuri, profumàta
chi smovi lu pitìttu, e la vògghia di fari scampagnàta.
S’accumpàgna cù lu vinùzzu ‘bbònu sfusu di cantìna
cù la sosìzza arrustùta ò trigghiulèddra fritta cù la farìna.
Nun c’è cristiànu chi nun veni di lu cuntinènti
chi manciànnu sta pasta nun perdi li sintimènti
iddru pritènni la ricètta e di naùtru piàttu fa lu bissi
crirènnu, chi facènnula à lu so paìsi,la stessa ci vinìssi.
Unn’è accussì,unn’è à tutti li paìsi,chi sta pasta si pò fari
chissu,è sulu un piàttu nostru, picchì lu vosi lu Signùri
chi ‘nnì fici la terra arsa e lu suli ‘nfucàtu
l’òghhiu bònu,lu pumaròru ruci e lu basiricò profumàtu.
Mi fa ràbbia assài chi li picciòtti pèrsiru sti tradiziòni
e cù stu piàttu trasèru tutti ‘ntà ‘nà granni cunfusiòni.
Ci mèttinu tanti di ‘ddrì fissarìi e di ‘mpustùri
chi nun si sapi si chiamàlla la pasta di li muratùri
‘ccì mèttinu lù pilàtu,mènnuli,tunnu,nuci, nà vera tiritèra
ma la pasta cù l’àgghia è sula ùna. A la carrittera.
                                                                                       di Salvatore Bruno